Sunday, June 8, 2014

ინტელი - მასწავლებელთა ბლოგები

ასპინძა 09,05,14-30,06,14
ჯგუფი A
ზეინაბი ივანიძე
ნაირა ზედგინიძე
ინგა ფიოდოროვი
ლიანა მჭედლიშვილი
მზია ზედგინიძე-მელიქიძე
ნინო ბირჩაძე
მადონა ივანიძე
მანანა სვიანაიძე
მაყვალა მაჭარაშვილი
დალი კრაწაშვილი
მაგდანა ბაღდოშვილი

ჯგუფი B
ლალი მელიქიძე
ლია სანდოძე
ლალი სოხაძე
იზა ქავთარაძე
ნანული მამუკაშვილი
ვენერა გოგიშვილი
მაია ნათენაძე
ნინო მურადაშვილი
ნანა ინასარიძე
დიანა ბერიძე
ელდარ ზაზაძე

ახალქალაქი 06,05,14-25,06,14
ჯგუფი A

ჯგუფი B
ეთერ ნადირაძე
მაია შავაძე
მანთაშო კოჟორიძე
მანანა ნათენაძე
ვარდო შაინიძე
მარინე თაქთაქიძე
გოჩა კახაძე
ლალი სვიმონიშვილი
მანანა ხუციშვილი
გიული თავართქილაძე

ნინოწმინდა 03,05,14-12,06,14

ჯგუფი A
თეონა ნათენაძე
ნინო ბალახაშვილი
ხათუნა ზაზაშვილი
გიორგი თათენაშვილი
ლელა ხითარიშვილი
ეკა მირუაშვილი
ია ქისტაური
თეა კაპანაძე
ნესტანი მახარაშვილი
ნინო ტაბატაძე

ჯგუფი B
ავთანდილ ნაკაიძე
ნაზო გოგილაშვილი
ირინე სეროფიან
ლუსინე პოღოსიან
ნარინე აროიან
მარინე ვარტანიან
არფინე ბდოიან
ლუსინე შახბაზიან
არმენ პოდოსიან
ჯემალ ვანაძე
დალი ხითარიშვილი

ინტელის ძირითადი სასწავლო კურსი
კურსის მიზანი 

კომპიუტერული ტექნოლოგიების ეფექტური გამოყენებით, ინტელის ძირითადი კურსი დაგეხმარებათ მოსწავლეთა წარმოსახვის, შემოქმედებითი უნარების წახალისებასა და, საბოლოოდ, უკეთესი სასწავლო შედეგების მიღწევაში.

Wednesday, June 26, 2013

კურსის მოკლე აღწერა


კურსის დასახელება ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნილოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში.

სამიზნე ჯგუფი კურსის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ საქართველოს საჯარო სკოლების მასწავლებლები

მეთოდები კურსის მსვლელობა აგებულია აქტიური სწავლის ისეთ ფორმებზე, როგორიცაა: აქტიური ლექცია,სიმულაცია, როლური თამაში, დემონსტრირება-მართული პრაქტიკა, დამოუკიდებელი ვარჯიში და სხვ.

კურსის ავტორები პაატა პაპავა, პავლე თვალიაშვილი, ნინო ბიგვავა, ეკა კორძაძე, ზაქრო გიუნაშვილი

კურსის ხანგრძლივობა კურსი მოიცავს 4 მოდულს. კურსის სრული ხანგრძლივობაა 13 სამსაათიანი ტრენინგი.

წინასაკვალიფიკაციო მოთხოვნა იმისათვის, რომ მასწავლებელმამონაწილეობა მიიღოს კურსში, მას უნდა გააჩნდეს შემდეგი კომპეტენციები:ტექსტურ რედაქტორში მუშაობა;ინტერნეტში ძიება;ელ-ფოსტის მოხმარება.

სერთიფიცირების პირობები მინიმუმ 10 ტრენინგ დღეზე დასწრება;მოდულის დასრულების შემდეგ შესაბამისი დავალების წარმოდგენა ელექტრონულ ფორმატში;კურსის ბოლოს გამოქვეყნებული ელექტრონული პორტფოლიო.

ახალქალაქი - მარტი 2013

თარიღი: 26,02,13-19,03,13

 ჩატარების ადგილი: ახალქალაქის # 2 საჯარო სკოლა;
                             

 მონაწილეები: მიმდინარე ჯგუფებში მონაწილეობა მიიღო 20-მა მასწავლებელმა,

კერძოდ კი: 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბავრის საჯარო სკოლა (1 მასწავლებელი);

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ სულდის საჯარო სკოლა (2 მასწავლებელი);

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლომატურცხის საჯარო სკოლა (7 მასწავლებელი);

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დილისკის # 1 საჯარო სკოლა (3 მასწავლებელი);

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დილისკის # 2 საჯარო სკოლა (2 მასწავლებელი);

ახალქალაქის # 2 საჯარო სკოლა (2 მასწავლებელი);

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიროვაკანის საჯარო სკოლა (1 მასწავლებელი);

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულგუმოს საჯარო სკოლა (2 მასწავლებელი);


პედაგოგთა ნამუშევრები: 

ჯგუფი A

ჯგუფი B

Friday, May 3, 2013

ნინოწმინდა, სოფელი განძა - დეკემბერი 2012 


თარიღი: 23,10,12-06,12,12

 ჩატარების ადგილი: განძის # 2 საჯარო სკოლა;
                             

 მონაწილეები: მიმდინარე ჯგუფებში მონაწილეობა მიიღო 50-მა მასწავლებელმა,

კერძოდ კი: 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განძის # 2 საჯარო სკოლა (21 მასწავლებელი);

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განძის # 1 საჯარო სკოლა (10 მასწავლებელი);

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ საღამოს საჯარო სკოლა (5 მასწავლებელი);

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფოკის საჯარო სკოლა (2 მასწავლებელი);

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ როდიონოვკის საჯარო სკოლა (3 მასწავლებელი);

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტამბოვკის საჯარო სკოლა (3 მასწავლებელი);

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვლადიმიროვკის საჯარო სკოლა (6 მასწავლებელი);


პედაგოგთა ნამუშევრები: 

ჯგუფი A
მანუშაკ იგიტიან
ვარდ დურგარიან
ვარდუი ქანანიან
სვეტლანა იგიტიან
მანველ ღაზარიან
სუსანნა პოღოსიან
ანაიტ ბადიშიან
არევატ თანგამიან
ეკატერინა აბგარიან
აღასინ ბადიშიან
ეგრამიტ აბგარიან
ნანული მიხანაშვილი

ჯგუფი B
მაკრუჰი დურგარიან
ოლია ქეთციან
ვაირიჩ ქეთციან
მანანა კირკიტაძე
ლუსაბერ ვარძელიან-მკრტჩიან
ჰრანუშ მალხასიან
ვოლოდია კიურეღიან
ბიურეღ თოროსიან
ზარინე ჰახვერდიან
ლარისა ალექსანიანი
მაკა ანთაძე
ნარინე სირაკანიან
სირუშ სირაკანიან

ჯგუფი C
ქნარიკ ახვერდიან
არმენუჰი ლულუკიან
დეღძანიკ ალვანჯიან
ლუსიკ ეღოიან
კარენ არაკელიან
კარენ ნალბანდიან
არევიკ ბადიშიან
გეორგი კიურეღიან
ნარიბეკ ზოროღლიან
რუბენ საჰაკიან
ხანუმ ლევანიან
ლიანა ლევანოვა
ხათუნა ხურციძე

ჯგუფი D
როზა ოგანესიან
გაბრიელ ღაზარიან
ვანიკ თევანიან
ლეილი ამირშადიან
კატია სირაკანიან
სერიოჟა გრიგორიან
ანაჰიტ კურკჩიან
აიდა ქურქჩიან
სიუზანნა ფნჯოიან
ფლორა მანგასაროვა
სუსანნა ამაზარიან
რიტა ზოროღლიან

Friday, April 19, 2013

ადიგენი - დეკემბერი 2012

ადიგენი - დეკემბერი 2012 თარიღი: 01,12,12-18.12,12

 ჩატარების ადგილი: ადიგენის საჯარო სკოლა;
                               

 მონაწილეები: მიმდინარე ჯგუფებში მონაწილეობა მიიღო 22-მა მასწავლებელმა,

კერძოდ კი: 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარზმის საჯარო სკოლა (3 მასწავლებელი);

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ კახარეთის საჯარო სკოლა (6 მასწავლებელი);

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადიგენის საჯარო სკოლა (2 მასწავლებელი);

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელოვანის საჯარო სკოლა (1 მასწავლებელი);

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანავის საჯარო სკოლა (6 მასწავლებელი);

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომაროს საჯარო სკოლა (4 მასწავლებელი);


პედაგოგთა ნამუშევრები: 

ჯგუფი A
მარეხი ტყემალაძე
ნინა სტეფანოვა
ინგა ბოჭორიშვილი
ქეთევან აფრიამაშვილი
ნუკრი ჩიტორელიძე
მალხაზ ჩაფიძე
ნანა ლეკიშვილი
ნათია კირთაძე
მარინე თუმანიშვილი
თეა მაღლაფერიძე
ჯაბა წითაშვილი

ჯგუფი B
ნანი ბერიძე
გულნაზი შამანაძე
მაია აბაშიძე
თინათინ ჯიშკარიანი
ნანი გობაძე
გურამ მიქელაძე
მაია კოჩალიძე
ელენე ჯინჭველაძე
ზურაბ კოჩალიძე
ნათია მინაძე
დარიკო კოჩალიძე

ადიგენი, სოფელი უდე - ნოემბერი 2012


ადიგენი, სოფელი უდე - ნოემბერი 2012 


თარიღი: 22,09,12-11,11,12

 ჩატარების ადგილი: უდის # 1 საჯარო სკოლა;
                                 

 მონაწილეები: მიმდინარე ჯგუფებში მონაწილეობა მიიღო 22-მა მასწავლებელმა,

კერძოდ კი: 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უდის # 1 საჯარო სკოლა (5 მასწავლებელი);

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბენარის საჯარო სკოლა (5 მასწავლებელი);

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ არლის საჯარო სკოლა (2 მასწავლებელი);

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარხნის საჯარო სკოლა (2 მასწავლებელი);

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი სმადის საჯარო სკოლა (2 მასწავლებელი);

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ენთელის საჯარო სკოლა (2 მასწავლებელი);

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ წახანის საჯარო სკოლა (4 მასწავლებელი);

პედაგოგთა ნამუშევრები: 

ჯგუფი A
მედიკო გიქოშვილი
ციური ბალახაშვილი
გოჩა გუბელაძე
მეგი ბოჩიკაშვილი
მაკა მერაბიშვილი
მაია ბერიძე
ეთერ კაჭკაჭაშვილი
ნინო წალდაძე
მაია ჩილაშვილი
თინათინ მურმანიშვილი
ნანა მინაძე

ჯგუფი B
ჟუჟუნა ძინძივაძე
ნონა კიკაბიძე
ცირა პეტაშვილი
მაია კირთაძე
შორენა ხარაიშვილი
ირმა პარუნაშვილი
ნათია კობალაძე
თამარ გორგოძე
ეთერ ცაგარელი
თამარ ბალახაშვილი
სოფიო მერაბიშვილი