Wednesday, June 26, 2013

კურსის მოკლე აღწერა


კურსის დასახელება ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნილოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში.

სამიზნე ჯგუფი კურსის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ საქართველოს საჯარო სკოლების მასწავლებლები

მეთოდები კურსის მსვლელობა აგებულია აქტიური სწავლის ისეთ ფორმებზე, როგორიცაა: აქტიური ლექცია,სიმულაცია, როლური თამაში, დემონსტრირება-მართული პრაქტიკა, დამოუკიდებელი ვარჯიში და სხვ.

კურსის ავტორები პაატა პაპავა, პავლე თვალიაშვილი, ნინო ბიგვავა, ეკა კორძაძე, ზაქრო გიუნაშვილი

კურსის ხანგრძლივობა კურსი მოიცავს 4 მოდულს. კურსის სრული ხანგრძლივობაა 13 სამსაათიანი ტრენინგი.

წინასაკვალიფიკაციო მოთხოვნა იმისათვის, რომ მასწავლებელმამონაწილეობა მიიღოს კურსში, მას უნდა გააჩნდეს შემდეგი კომპეტენციები:ტექსტურ რედაქტორში მუშაობა;ინტერნეტში ძიება;ელ-ფოსტის მოხმარება.

სერთიფიცირების პირობები მინიმუმ 10 ტრენინგ დღეზე დასწრება;მოდულის დასრულების შემდეგ შესაბამისი დავალების წარმოდგენა ელექტრონულ ფორმატში;კურსის ბოლოს გამოქვეყნებული ელექტრონული პორტფოლიო.

ახალქალაქი - მარტი 2013

თარიღი: 26,02,13-19,03,13

 ჩატარების ადგილი: ახალქალაქის # 2 საჯარო სკოლა;
                             

 მონაწილეები: მიმდინარე ჯგუფებში მონაწილეობა მიიღო 20-მა მასწავლებელმა,

კერძოდ კი: 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბავრის საჯარო სკოლა (1 მასწავლებელი);

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ სულდის საჯარო სკოლა (2 მასწავლებელი);

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლომატურცხის საჯარო სკოლა (7 მასწავლებელი);

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დილისკის # 1 საჯარო სკოლა (3 მასწავლებელი);

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დილისკის # 2 საჯარო სკოლა (2 მასწავლებელი);

ახალქალაქის # 2 საჯარო სკოლა (2 მასწავლებელი);

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიროვაკანის საჯარო სკოლა (1 მასწავლებელი);

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულგუმოს საჯარო სკოლა (2 მასწავლებელი);


პედაგოგთა ნამუშევრები: 

ჯგუფი A

ჯგუფი B

Friday, May 3, 2013

ნინოწმინდა, სოფელი განძა - დეკემბერი 2012 


თარიღი: 23,10,12-06,12,12

 ჩატარების ადგილი: განძის # 2 საჯარო სკოლა;
                             

 მონაწილეები: მიმდინარე ჯგუფებში მონაწილეობა მიიღო 50-მა მასწავლებელმა,

კერძოდ კი: 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განძის # 2 საჯარო სკოლა (21 მასწავლებელი);

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განძის # 1 საჯარო სკოლა (10 მასწავლებელი);

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ საღამოს საჯარო სკოლა (5 მასწავლებელი);

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფოკის საჯარო სკოლა (2 მასწავლებელი);

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ როდიონოვკის საჯარო სკოლა (3 მასწავლებელი);

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტამბოვკის საჯარო სკოლა (3 მასწავლებელი);

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვლადიმიროვკის საჯარო სკოლა (6 მასწავლებელი);


პედაგოგთა ნამუშევრები: 

ჯგუფი A
მანუშაკ იგიტიან
ვარდ დურგარიან
ვარდუი ქანანიან
სვეტლანა იგიტიან
მანველ ღაზარიან
სუსანნა პოღოსიან
ანაიტ ბადიშიან
არევატ თანგამიან
ეკატერინა აბგარიან
აღასინ ბადიშიან
ეგრამიტ აბგარიან
ნანული მიხანაშვილი

ჯგუფი B
მაკრუჰი დურგარიან
ოლია ქეთციან
ვაირიჩ ქეთციან
მანანა კირკიტაძე
ლუსაბერ ვარძელიან-მკრტჩიან
ჰრანუშ მალხასიან
ვოლოდია კიურეღიან
ბიურეღ თოროსიან
ზარინე ჰახვერდიან
ლარისა ალექსანიანი
მაკა ანთაძე
ნარინე სირაკანიან
სირუშ სირაკანიან

ჯგუფი C
ქნარიკ ახვერდიან
არმენუჰი ლულუკიან
დეღძანიკ ალვანჯიან
ლუსიკ ეღოიან
კარენ არაკელიან
კარენ ნალბანდიან
არევიკ ბადიშიან
გეორგი კიურეღიან
ნარიბეკ ზოროღლიან
რუბენ საჰაკიან
ხანუმ ლევანიან
ლიანა ლევანოვა
ხათუნა ხურციძე

ჯგუფი D
როზა ოგანესიან
გაბრიელ ღაზარიან
ვანიკ თევანიან
ლეილი ამირშადიან
კატია სირაკანიან
სერიოჟა გრიგორიან
ანაჰიტ კურკჩიან
აიდა ქურქჩიან
სიუზანნა ფნჯოიან
ფლორა მანგასაროვა
სუსანნა ამაზარიან
რიტა ზოროღლიან

Friday, April 19, 2013

ადიგენი - დეკემბერი 2012

ადიგენი - დეკემბერი 2012 თარიღი: 01,12,12-18.12,12

 ჩატარების ადგილი: ადიგენის საჯარო სკოლა;
                               

 მონაწილეები: მიმდინარე ჯგუფებში მონაწილეობა მიიღო 22-მა მასწავლებელმა,

კერძოდ კი: 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარზმის საჯარო სკოლა (3 მასწავლებელი);

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ კახარეთის საჯარო სკოლა (6 მასწავლებელი);

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადიგენის საჯარო სკოლა (2 მასწავლებელი);

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელოვანის საჯარო სკოლა (1 მასწავლებელი);

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანავის საჯარო სკოლა (6 მასწავლებელი);

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომაროს საჯარო სკოლა (4 მასწავლებელი);


პედაგოგთა ნამუშევრები: 

ჯგუფი A
მარეხი ტყემალაძე
ნინა სტეფანოვა
ინგა ბოჭორიშვილი
ქეთევან აფრიამაშვილი
ნუკრი ჩიტორელიძე
მალხაზ ჩაფიძე
ნანა ლეკიშვილი
ნათია კირთაძე
მარინე თუმანიშვილი
თეა მაღლაფერიძე
ჯაბა წითაშვილი

ჯგუფი B
ნანი ბერიძე
გულნაზი შამანაძე
მაია აბაშიძე
თინათინ ჯიშკარიანი
ნანი გობაძე
გურამ მიქელაძე
მაია კოჩალიძე
ელენე ჯინჭველაძე
ზურაბ კოჩალიძე
ნათია მინაძე
დარიკო კოჩალიძე

ადიგენი, სოფელი უდე - ნოემბერი 2012


ადიგენი, სოფელი უდე - ნოემბერი 2012 


თარიღი: 22,09,12-11,11,12

 ჩატარების ადგილი: უდის # 1 საჯარო სკოლა;
                                 

 მონაწილეები: მიმდინარე ჯგუფებში მონაწილეობა მიიღო 22-მა მასწავლებელმა,

კერძოდ კი: 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უდის # 1 საჯარო სკოლა (5 მასწავლებელი);

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბენარის საჯარო სკოლა (5 მასწავლებელი);

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ არლის საჯარო სკოლა (2 მასწავლებელი);

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარხნის საჯარო სკოლა (2 მასწავლებელი);

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი სმადის საჯარო სკოლა (2 მასწავლებელი);

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ენთელის საჯარო სკოლა (2 მასწავლებელი);

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ წახანის საჯარო სკოლა (4 მასწავლებელი);

პედაგოგთა ნამუშევრები: 

ჯგუფი A
მედიკო გიქოშვილი
ციური ბალახაშვილი
გოჩა გუბელაძე
მეგი ბოჩიკაშვილი
მაკა მერაბიშვილი
მაია ბერიძე
ეთერ კაჭკაჭაშვილი
ნინო წალდაძე
მაია ჩილაშვილი
თინათინ მურმანიშვილი
ნანა მინაძე

ჯგუფი B
ჟუჟუნა ძინძივაძე
ნონა კიკაბიძე
ცირა პეტაშვილი
მაია კირთაძე
შორენა ხარაიშვილი
ირმა პარუნაშვილი
ნათია კობალაძე
თამარ გორგოძე
ეთერ ცაგარელი
თამარ ბალახაშვილი
სოფიო მერაბიშვილი

წალკა ნოემბერი 2012

წალკა ნოემბერი 2012 


თარიღი: 20,09,12-29,10,12

 ჩატარების ადგილი: წალკის # 2 საჯარო სკოლა;
                                 

 მონაწილეები: მიმდინარე ჯგუფებში მონაწილეობა მიიღო 20-მა მასწავლებელმა,

კერძოდ კი: 

წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ აშკალის საჯარო სკოლა (6 მასწავლებელი);

წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარაქოვის საჯარო სკოლა (3 მასწავლებელი);

წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაჩკოვის საჯარო სკოლა (7 მასწავლებელი);

წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩივთქილისა საჯარო სკოლა (4 მასწავლებელი);

პედაგოგთა ნამუშევრები: 

ჯგუფი A
კლარა აბელიან
სრპუი ტერბალიან
ვარტიტერ ხეჩოიან
სიუზანა ენოკიან
ვალია გაზზაევა
რაისა ატოიან
კიმა ტოროსიან
ალვინა ტოროსიან
ზეპიურ პეტროსიან
ემილ ხაჩატურიან

ჯგუფი B
ხაჩატურ მაზმანიან
მაია ბულუდიან
ლიუბა ბულუდიან
ლიუდმილა ბულუდიან
ნაირა ჯინისიან
არაკელ კლოაინ
ნუნე გალუსტიან
ვართუი სარკსიან
ტარონ პოღოსიან
მატევოს ხაჩატურიან

წალკა ოქტომბერი 2012


წალკა ოქტომბერი 2012 

თარიღი: 20,09.12-19,10.12

 ჩატარების ადგილი: წალკის # 2 საჯარო სკოლა;
                                   

 მონაწილეები: მიმდინარე ჯგუფებში მონაწილეობა მიიღო 11-მა მასწავლებელმა,

კერძოდ კი: 

წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიზილქილისის საჯარო სკოლა (7 მასწავლებელი);

წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოზნის საჯარო სკოლა (4 მასწავლებელი);


პედაგოგთა ნამუშევრები: 

ჯგუფი A
მარინე სარკისიან
მანუშაკ კუჩუკიან
ზოია ეგოიან
გაიანე განციან
რუსუდან თევანიან
ალინა სარკსიან
ვარტუი გულიკიან
ასმიკ ანესიან
ასლი ბადასიან
ალექსეი ანესიან
ლია ავაკიან