Monday, September 1, 2014

ინტელის კურსი - კურსის მიზანი


კომპიუტერული ტექნოლოგიების ეფექტური გამოყენებით, ინტელის ძირითადი კურსი დაგეხმარებათ მოსწავლეთა წარმოსახვის, შემოქმედებითი უნარების წახალისებასა და, საბოლოოდ, უკეთესი სასწავლო შედეგების მიღწევაში.
კურსის განმავლობაში თქვენ უპასუხებთ კითხვას, თუ როგორ შეიძლება კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლის პროცესის გაუმჯობესებისთვის. კურსის მთავარი კითხვაა:
როგორ შეიძლება ტექნოლოგიების ყველაზე ეფექტური გამოყენება სწავლების პროცესის ხელშეწყობისთვის და მოსწავლეთა სწავლის შესაფასებლად?
კურსის განმავლობაში მრავალჯერ მოგეცემათ ამ კითხვაზე დაფიქრებისა და პასუხების მოკვლევის საშუალება, მოსწავლეებთან მუშაობის კონტექსტის გათვალისწინებით.
ჩვენ კარგად გვაქვს გააზრებული, რომ ყველაზე მნიშვნელოვან ცხოვრებისეულ გამოცდილებას კომპიუტერის გარეშე ვიღებთ. ამდენად, მოცემული კურსი ეყრდნობა კვლევაზე დაფუძნებული სასწავლო გეგმის შედგენისა და შეფასების პრაქტიკას, კლასში სასწავლო თემების არჩევისას და პროექტების განხორციელებისას.
რა მიზნები დავსახეთ თქვენთვის
ამ კურსის რაც მეტ მოდულს გაეცნობით, მით უფრო მეტ მასწავლებელთან მოგიწევთ თანამშრომლობა. განიხილავთ იდეებს ტექნოლოგიების სასწავლო პროცესში ჩართვასა და გამოყენებასთან დაკავშირებით, შეიმუშავებთ გაკვეთილებს იმ მასალაზე დაყრდნობით, რომელსაც ასწავლით, ან რომელიც გსურთ, რომ ასწავლოთ მომავალში.
კურსის განმავლობაში გამოიყენებთ მრავალ ტექნოლოგიურ რესურსსა და ინსტრუმენტს, რომელიც თქვენი პორტფოლიოს შექმნასა და სწავლა-სწავლების პროცესის გაუმჯობესებაში დაგეხმარებათ:

__________________________________________________________________________________________


კურსის დასახელება ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნილოგიების გამოყენება
სასწავლო პროცესში.

სამიზნე ჯგუფი კურსის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ საქართველოს საჯარო სკოლების მასწავლებლები

მეთოდები კურსის მსვლელობა აგებულია აქტიური სწავლის ისეთ ფორმებზე, როგორიცაა: აქტიური ლექცია,სიმულაცია, როლური თამაში, დემონსტრირება-მართული პრაქტიკა, დამოუკიდებელი ვარჯიში და სხვ.

კურსის ავტორები პაატა პაპავა, პავლე თვალიაშვილი, ნინო ბიგვავა, ეკა კორძაძე, ზაქრო გიუნაშვილი

კურსის ხანგრძლივობა კურსი მოიცავს 4 მოდულს. კურსის სრული ხანგრძლივობაა 13 სამსაათიანი ტრენინგი.

წინასაკვალიფიკაციო მოთხოვნა იმისათვის, რომ მასწავლებელმამონაწილეობა მიიღოს კურსში, მას უნდა გააჩნდეს შემდეგი კომპეტენციები:ტექსტურ რედაქტორში მუშაობა;ინტერნეტში ძიება;ელ-ფოსტის მოხმარება.

სერთიფიცირების პირობები მინიმუმ 10 ტრენინგ დღეზე დასწრება;მოდულის დასრულების შემდეგ შესაბამისი დავალების წარმოდგენა ელექტრონულ ფორმატში;კურსის ბოლოს გამოქვეყნებული ელექტრონული პორტფოლიო.

Sunday, August 31, 2014

ისტ II დონის ტრენინგი - 2014 წელი

ადიგენი - 2014-07-11 / 2014-07-25
პედაგოგის სახელი
პედაგოგის გვარი
გამოქვეყნებული სასწავლო მასალის მისამართი ლემილში
პირადი ბლოგის მისამართი
ცაცა
ნატრიაშვილი
მაია
ნატრიაშვილი
http://lemill.net/lemill-server/methods/gakvetilis-gegma-buneba-21
http://maianatriashvili.blogspot.com/
ლალი
ბარბაქაძე
http://lalibarbaqadze.blogspot.com/
მარიტა
შველიძე
ნინო
ფორჩიძე
თამარ
მათოშვილი
ლია
გიგოლაშვილი-ტატალაშვილი
ელზა
გელაშვილია
http://lemill.net/lemill-server/methods/gakvetilis-gegma-qartuli-ena-da-literatura-14
http://gelashvili1971.blogspot.com/
ლალი
ბურდული
მაია
კურტანიძე
მარეხ
მარგველაშვილი
ეთერ
მეტრეველი
ნარგიზ
კაჭკაჭაშვილი
http://lemill.net/lemill-server/methods/gakvetilis-gegma-qartuli-ena-literatura
ინა
კურტანიძე
http://lemill.net/lemill-server/methods/gakvetilis-gegma-xelovneba-15
http://inakurtanidze.blogspot.com/
სვეტლანა
ბოჭიკაშვილი
http://lemill.net/lemill-server/methods/gakvetilis-gegma-geografia-29
http://svetlanabochikashvili.blogspot.com/
ლარისა
ბოჭიკაშვილი
http://lemill.net/lemill-server/methods/gakvetilis-gagma-inglisuri-ena
http://larisabochikashvili.blogspot.com/
ქეთევან
დარბაიძე
http://lemill.net/lemill-server/methods/gakvetilis-gegma-musika-21
http://ketidarbaidze.blogspot.com/
ქეთევან
ლაბაძე
თენგიზ
ბალახაშვილი
ციალა
ჩილინგარაშვილი
ნინო
მელიქიშვილი
http://lemill.net/lemill-server/methods/gakvetilis-gegma-inglisuri-18


ასპინძა - 2014-06-23 / 2014-07-10
პედაგოგის სახელი
პედაგოგის გვარი
გამოქვეყნებული სასწავლო მასალის მისამართი ლემილში
პირადი ბლოგის მისამართი
ნინო
ზედგინიძე
ელზა
ივანიძე
მარინა
შეშაბერიძე
ნინა
სირაკანიან
ქეთევან
ჯიქური
ნინა
მელიქიძე
ირმა
ასპანიძე
ინგა
გიორგაძე
ლია
აბესაძე
ჯემალ
ქავთარაძე
ლიანა
ლონდარიძე
რამინ
ბუცხრიკიძე
გიორგი
არაბიძე
http://lemill.net/lemill-server/community/people/arabidze68
ნინო
მაისურაძე
ქეთევან
ობოლაშვილი
ივანე
სანდროშვილი
დარეჯან
ხმალაძე
ნოდარ
კოსტანიან
გიორგი
ნათენაძე
http://lemill.net/lemill-server/methods/gakvetilis-gegma-sporti-18
http://giorginatenadze.blogspot.com/
დავით
კაველიძე
მაგული
ტივაძე
http://lemill.net/lemill-server/methods/gakvetilis-gegma-istoria-42

ახალქალაქი (ვაჩიანი) - 11,02,14-23,02,14 წ.

პედაგოგის სახელი
პედაგოგის გვარი
გამოქვეყნებული სასწავლო მასალის მისამართი ლემილში
პირადი ბლოგის მისამართი
საიათ
ჯანოიან
ვალია
თუმასიან
შავარშ
კაზარიან
ზაირა
არაკელიან
მარტინ
ავენიან
ელმირა
ვარტიკიან
ლაურა
აბელიან
რიმა
ქეროპიან
ერვანდ
ვარდერესიან
გაბრიელ
კარაპეტიან
ანაჰიტ
მათოსიან
ჰაიკანუშ
აზატიან
ლარისა
მელტონიან
სიუზანნა
ბასენციან
სამსონ
სარქისიან
არუსიაკ
ხაჩატრიან
მნაცაკან
ათოიან
არპინე
თუმასიან
რეპსიკ
კარაპეტიან
რუბენ
სიმონიან
ირინა
ინასარიძე
ვერონიკა
გაბრიელიან